Træf os døgnet rundt
Tlf.: 7020 4141

En begravelse er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv.

Jordpåkastelsen foregår ved graven.

Mange mennesker har gjort sig overvejelser om hvor vidt de efter deres død foretrækker begravelse eller bisættelse. For at de efterladte ikke skal stå i en uafklaret situation og eventuelt være nødsaget til at træffe valget, vil det være hensigtsmæssigt at få lavet et dokument til de efterladte: "En personlig afsked".

TRÆF OS DØGNET RUNDT...

  Ring +45 7020 4141

Ring

 

Mail