Træf os døgnet rundt
Tlf.: 7020 4141

Brug af cookies

På vores hjemmeside gøres der brug af “cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren pa din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers anvender, nar du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste made at fa et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, som du frivilligt afgiver på vores hjemmeside, eller som du under et personligt møde giver dit samtykke til, vi må indsamle.

Hvornår sker indsamlingen

Nar du besøger www.hanslandry.dk vil du altid blive informeret forud for indsamlingen af dine personoplysninger. Du bestemmer selv, om du vil afgive dine personoplysninger. Brug af tjenester på vores hjemmeside, så som bestilling af møde eller anmodning om, at vi kontakter dig, forudsætter dog, at du afgiver visse personlige oplysninger – på samme made som hvis du tilmelder dig et arrangement eller lignende.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, vi indsamler vil som oftest være dit navn, din e-mailadresse, din adresse og dit cpr. nr. Vi beder dog aldrig cpr. nr. oplyst via hjemmesiden.

Til hvilke formal indsamles oplysningerne

Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne anmode om begravelse/bisættelse, ansøge om begravelseshjælp samt foretage øvrige aftalte dispositioner på dine vegne hos relevante leverandører og samarbejdspartnere.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver videregivet til bedemandens administrationssystem,
myndigheder samt eventuelle andre samarbejdspartnere (andre kan være blomster­
handler, stenhuggeri, avis vedr. dødsannoncer og lign.), som er relevante for behandlingen og gennemførslen af begravelsen/ bisættelsen. Bedemand Birgitte Landry
Begravelsesforretning hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til
markedsforingsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold.

Behandling hos tredjepart

Vi kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til
tredjeparter, kontrolleret af os til at behandle dine personoplysninger pa forretningens
vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål,
som oplysningerne er indsamlet til.
Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondata­
loven.

Lagring af Personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt, til opfyldelse af de formål, til hvilke de er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Indsigtsret

Du har ret til at fa indsigt i, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af
dine personlige oplysninger. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til vores e­-mailadresse

Rettelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at vi skal rette eller slette personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til vores e­-mailadresse eller kontakte os på anden vis eks. telefonisk eller personligt.

Regelsret

De regler der gælder for vores behandling af dine personoplysninger findes nedenfor:
Persondataloven

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

TRÆF OS DØGNET RUNDT...

  Ring +45 7020 4141

Ring

 

Mail

Vi benytter Cookies
Vi og vores samarbejdspartnere benytter teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder: funktionalitet, statistik og marketing.

Ved at trykke "Accepter" giver du samtykke til alle disse formål.

OBS: Din accept vil blive gemt i de næste 365 dage.