kontakt Træf os døgnet rundt
tlf.: 7020 4141

Kørsel

De fleste mennesker i Danmark dør på et hospital, og den afdøde bliver kørt fra hospitalet dertil hvor begravelsen eller bisættelsen skal finde sted.

Sker dødsfaldet i hjemmet køres der til kapellet ved den kirke hvor afdøde skal begraves eller bisættes.

Pårørende afgør selv om de vil følge efter rustvognen til kapellet. Der aftales med bedemanden om kisten skal blive stående eller bæres ud når højtideligheden er overstået i kirken.

Holdes højtideligheden som en bisættelse i et krematoriekapel, bæres der ikke ud til rustvognen.