kontakt Træf os døgnet rundt
tlf.: 7020 4141

Bisættelse

253735_3En bisættelse er en højtidelighed med efterfølgende kremering, brænding på et krematorium.

Urnen kan 8-14 dage senere nedsættes i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv.

Urnen afleveres til graveren af bedemanden. Og graveren tager efterfølgende kontakt til de pårørende vedrørende nedsættelse.

Jordpåkastelsen foregår i kirken eller kapellet inden kisten føres til krematoriet.
Mange mennesker har gjort sig overvejelser om hvor vidt de efter deres død foretrækker begravelse eller bisættelse.

For at de efterladte ikke skal stå i en uafklaret situation og eventuelt være nødsaget til at træffe valget, vil det være hensigtsmæssigt at få lavet et dokument til de efterladte: "En personlig afsked".